ሓድሽ ፍጥረት

Posted on 2012-01-15 · 3341 · 27 · 0 · 1

9 resources uploaded

ትሕዝቶ
1. ሓድሽ ፍጥረት
2. ቀዳማይ ትምህርቲ - ቅኑዕ ሕልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ
3. ካልኣይ ትምህርቲ - ሓሳብ ኣምላኽ ምህላው (ራእይ)
4. ሳልሳይ ትምህርቲ - ተማቓሊ ሓሳብ ኣምላኽ
5. ራብዓይ ትምህርቲ - ካብ ኣምላኽ ሓሳብ ምቕባል
6. ሓምሻይ ትምህርቲ - ንሓሳብ ኣምላኽ ምንባር
7. ሻድሻይ ትምህርቲ - ኣብ ናብራናን መጻኢናን

1 comments

ጎይታ ይባርኽካ ዘርሰናይ!!
Other Bible_study