መጽሔት ትምህርቲ ሰንበት፡ ሕዳር - ታሕሳስ 2022

Posted on 2022-10-21 · 1096 · 87 · 0 · 0

16 resources uploaded

እዛ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ወርሒ ሕዳርን ታሕሳስን 2022 ዝሓዘት ኮይና ሰሙናዊ ትሕዝቶኣ ከምዚ ዝስዕብ እዩ።

ሕዳር 6 ዝተጨቘኑ ህዝቢ...3
ሕዳር 13 ኣተዓባብያ ሙሴ...8
ሕዳር 20 ሙሴ ንእስራኤል ኬድሕን ተጸውዐ...13
ሕዳር 27 ኣብ ግብጺ ዝወረደ መዓት...18

ታሕሳስ 4 ዝየባትኽ ጸሎት ያእቆብ...23
ታሕሳስ 11 ምሻጥ ዮሴፍ ናብ ግብጺ...28
ታሕሳስ 18 ዮሴፍ ኣብ ቤት ማእሰርቲ...33
ታሕሳስ 25 ዮሴፍ ገዛኢ ግብጺ ኰነ...38

0 comments
Other Bible_study