እቲ ዝነብሕ ኣንበሳ

Posted on 2014-11-06 · 1342 · 0 · 0

33 resources uploaded

እቲ ዝነብሕ ኣንበሳ

ዝንበብ ምዕራፍን ጥቕስታትን፦ ምሳሌ 22፡1-5

መሪሕ ጥቕሲ

ጽቡቕ ስም ካብ ብዙሕ ሃብቲ ይሕረ፡ ሞገስ ከኣ ካብ ብሩርን ወርቅን ይበልጽ። ምሳሌ 22፡1

ኣብ ሓደ መካነ-እንስሳ ክበጽሑ ዝመጹ በጻሕቲ፣ እቲ ኣፍሪቃዊ ኣንበሳ፡ ክንዲ ዝግዕር ክነብሕ ምስ ሰምዕዎ፣ ኣመና ተቖጥዑ። እቶም ሰራሕተኛታት እቲ መካነ-እንስሳ፣ “ኤእ! እንታይ ይገበር ኰይኑ! ክንደይ ኢልና ደኣ…ሓቀኛ ኣንበሳ ንምግዛእ ዓቕሚ ይሓትት ስለ ዝዀነ፣ ዘይንኽእሎ ድማ ስለ ዝዀንና፣ ነዚ ቲበታዊ ማስቲኖ (ካብ ቲበት ዝመጸ ዓቢዪ ከልቢ) ከም ኣንበሳ ገይርና ከነቕርቦ ተቐሲብና፣” በሉ። ኣይጸንሐን፡ ዝና ወይ ስም እቲ መካነ እንስሳ ኣንቆልቍሉን ተመራሲሑን። ሰባት ከኣ ኣብኡ ንምኻድ ክልተ ግዜ ክሓስቡ ጀመሩ።

ዝና(ክብሪ) ተነቓፊ እዩ። ሓንሳብ እንተዓንዩ፣ ንኽጽገን ከመይ ኣትካሪ እዩ። ጽቡቕ ስም፡ ኣብ መሰውኢታት ሓይሊ፡ ክብረትን ረብሓን ክስዋእ ምርኣይ ልሙድ ተርእዮ እዩ። እዚ ዛንታና ክዀውን ይኽእል እዩ። መጽሓፍ ቅዱስና፣ ጽቡቕ ስም ካብ ብዙሕ ሃብቲ ይሕረ፡ ሞገስ ከኣ ካብ ብሩርን ወርቅን ይበልጽ። ምሳሌ 22፡1 ይነግረና። ኣምላኽ እቲ ሓቅ ዝዀነ ኣገዳስነት ወይ ፋይዳ ኣብ እንውንኖ ነገር ዘይኰነ፣ ኣብ ንሕና መን ኢና ክንበር ከም ዘለዎ ይነግረና።

ጥንታዊ ግሪኻዊ ፈላስፋ ሶክራተስ ከምዚ ኢሉ፣ “ጽቡቕ ዝና (ክብሪ) እትረኽበሉ መገዲ፣ ነቲ ከምኡ ኴንካ ክትርአ ደሊኻሉ ዘለኻ ምጽዓር እዩ።” ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ መጠን፣ ስሙ ንጸውር ኢና። ካብ ፍቕሩ እተላዕለ፣ ምስሉ፡ ኣብ ቃላትናን ግብርታትናን እናንጸባረቕና፣ ንእኡ (ንዕኡ) ዝበቅዕ ህይወት ክህልወና ንጋደል።

ምስ እንወድቕ፡ ተመሊሱ የተንስኣና እዩ። ብ ኣብነትና ወይ’ውን ኣብነት ምስ እንዀውን፣ ካል ኦት ኣብ ጥቓና ዘለዉ፣ ነቲ እተበጀወናን ዝለወጠናን ኣምላኽ ከመስግንዎ ኢዮም። ስም እግዚኣብሄር ንኽምስገን፡ ክኸብርን ክስባህን ብቁዕ ስለ ዝዀነ።

Our Daily Bread
ብ Poh Fang Chia
4 መስከረም, 2014
ትርጕም ብጐይትኦም ተስፋይን ሙዚት ግርማይን

0 comments
Other Article