ክቡር ሓሳብ

Posted on 2015-01-23 · 1571 · 1 · 0

20 resources uploaded

ክቡር ሰብ ግና ክቡር ሓሳብ ይሓስብ፡ ኣብ ክቡር ነገር ከኣ ይጸንዕ” (ኢሳ 32፡8)

ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ፡ ሓደ ወተሃደር ኣብ ዘይምቹእ ቦታ ኣብ ትሕቲ ናይ መከራ ቦታ ኣብ ትሕቲ ዓዳይ ጥንቅሊዕት ደቂሱ የስተንትን ነበረ። ኣብ ልዕሊ እቲ መደቀሲኡ ድማ እዚዉውን ክሓልፍዩ ዝብል ጥቕሲ ኣንጠልጢሉ ነበረ። ድሕሪ ሒደት ዓመታት ድማ ናብ ኣዝዩ ዝሓሸ ቦታ ብደረጃ ሓላፍነት ተሰጋገረ እሞ፡ ኣብ ብሉጽ መንበሪ ተቐመጠ። ኣብኡ ድማ ነታ እዚዉውን ክሓልፍ እዩ እትብል ጥቕሲ ከም እንደገና ኣንጠልጠላ። ኣብዚዉውን ኣይጸንሐን ድሕሪ ቍሩብ ዓመታት ብመነባብሮን ብደረጃ ማዕርግን ወሲኹ ኣብ ኣዝዩ ዝማዕረገ ስፍራ ተቐመጠ። ኣብዚዉውን ነታ እዚዉውን ክሓልፍ እዩ እትብል ጥቕሲ ከም ኣመሉ ኣንጠልጠላ። ገለ ካብቶም ተራ ወተሃደር ከሎ ዝፈልጥዎ ሰባት ምስ ረኸብዎ ከኣ፡ “እዚ ዘሎኻዮስ ኣይሕለፍካ ድኣ” በልዎ። ኣይጸንሐን ድሕሪ ገለ ዓመታት ሞተ እሞ፡ ኣብ መቓብሩ እታ ጥቕሲ እዚዉውን ክሓልፍ እዩ እትብል ጸሓፉሉ። እቶም፡ እዚ ዘለኻዮስ ኣይሕለፍካ ደኣ፡ ዝበልዎ ሰባት ድማ እዚ ምስ ረኣዩ ዘይሓልፍን ዘይጽምሉን ኣኽሊል ክብሪ ይጽበ ከም ዝነበረ ኣስተውዓሉ። ምኽንያቱ እዚ ሓሊፉውን ብኽብሪ ከም ዝትንስእ ይኣምን ከም ዝነበረ ኣስተውዓሉ።2ቆሮ 4፡16-18፣ 2ቈረ 5፡1-5፣ 1ዮሃ 2፡17 ስለዚ ብሩኽ ሓወይ ብርክቲ ሓብተይ ህይወትና ኣበይ ኢዩ ዘቃምት ዘሎ፣ ክቡር ሰብ ግና ክቡር ሓሳብ ይሓስብ፡ ኣብ ክቡር ነገር ከኣ ይጸንዕ ከም እተባህለ ጎይታ ንደቁ ሃረር እናበለ ይጽበየና ኣሎ። ነቲ ኩቡር ንክንመርጽ ድማ ናይ ኩልግዜ ባህጉን ትጽቢቱን ኢዩ።

0 comments
Other Article