ሓጻር ለበዋ ብፍላይ ንጸሓፍቲ

Posted on 2014-09-20 · 1456 · 0 · 0

33 resources uploaded

ዝኸበርኩም ጸሓፍትን ተርጐምትን፡ ኣብ እንግሊዝኛ Universe እትብል ቃል፡ ብትግርኛ ክትትርጕምዋ ከለኹም፣ ኣድማስ ትብልዋ ኣለኹም እሞ፣ እዚ ጌጋ ትርጕም እዩ። ኣድማስ ማለት፣ ብመሰረት ዘመናዊ መዝገበ ቃላት ብኣቶ ተኪኤ ተስፋይ ኣብ 1999 እተጻሕፈት መጽሓፍ፣ ምድርን ጠፈርን ዝራኸብሉ ዝመስል፣ ኣብ ርሑቕ ጫፍ ኰይኑ ዝረአ ቦታ፣ ደረት ትርኢት። ብኣገላልጻ ፕሮፌሰር ስብሃቱ ድማ፣ ኣድማስ ነቲ ኣብ እዋን ዕራርቦ፣ ብርሃናትን ባናታትን ጸሓይ ሰንጢቖምን ደሚቖምን ዝረኣየሎም ዘፈፍራት ምድሪ (Ends of the earth)፣ ወይ ከኣ እቶም ሰማይን ምድርን ዝራኸብሎም ዝመስሉ፡ ብዓይኒ ሰብ ክረኣዩ ዘይክእሉ ተተናት (Spheres) ምድሪ የመልክት።

እዚ ምስቲ Horizon ዝብል እንግሊዝኛ ቃል ይሰማማዕ። ስለዚ ኣምላኽ ነዚ ኵሉ ኣድማስ ዝፈጠረ እዩ፣ ወይ ውን ጐይታ ኣድማስ እዩ ዝብል ኣበሃህላታት ጌጋ እዩ። ትዝክሩ እንተዄንኩም፣ ቅድሚ ብሕታውያን ጋዜጣታት ኤርትራ ምዕጻወን፣ ኣድማስ ትብል ጋዜጣ ነይራ። ኣርማ (መለለዪ) እታ ጋዜጣ፣ ኣብ ቀዳማይ ገጽ፣ ኣብ ላዕሊ ዕራርቦ ጸሓይ ነይርዋ።

እቲ Universe ዝብል ብትግርኛ ክትርጐም ከሎ፣ ሓንቲ ኣላ ቃል ሎሚ ባእላኣ ጠፊኡ ዘሎ። ንሳ ከኣ ጽንፈለኽ ትብል። ስለዚ Universe or Universal ምስ ኣጽናፍሰገድ፡ ጽንፈለኽ፡ ጽንፈ-ዓለምን ኣጽናፍለኽን ዝብሉ ቃላት እዩ ምምስሳል ዘለዎ። ንኣምላኽ ጐይታ ጽንፈለኽ እምበር፣ ጐይታ ኣድማስ ጥራይ ክንብሎ የብልናን። እዚ ወድሓንኩም። ተባረኹ!

0 comments
Other Article