ኣድጊ ከማን ኣፍ ኣውጺኣ ዝተዛረበት!

Posted on 2014-09-27 · 1556 · 0 · 0

37 resources uploaded

ኣድጊ ከማን ኣፍ ኣውጺኣ ዝተዛረበት! (ዘሁ22:28)

ኣድጊ'ዶ ተዛሪባ ትብሉ! እንታይ ደኣ እሞ፣ ምስ ተመረረት፣ መግረፍቲ ምስ በዝሓ ትዛረብ እወ። ንብዙሕ ዓመታት እኳ በሃም እንተነብረት፣ ሕጂ ግና ኣምላኽ ስለ ዝረድኣ ኣፋ ድማ ስለ ዝተኸፍተ ተዛሪባ። ኣብ ክንዲ ብቅንዕና ደኺመ ከይበለት፣ ጽምእን ጥሜትን ተጻዊራ ዘገልገለት፣ መግረፍቲ ተገቢእዋ? ጎይትኣ ዘይፍትሓዊ ስለ ዝገበረ፣ ስለ ዝዓመጻ፣ ኣፋ ከፊታ፣ "ኣብ ክንዲ ዘገልገልኩኻ ንምታይ ትዘብጠኒ ኢላ? ሓተተት። ጎይተኣ ውን ስለ ዘይተጸበዮ፣ ዘይለመዶ ኰይንዎ ስምብድ ኢሉ። ክትዛረብ ኣይተጸበየን ጥራይ ዘይኰነ፣ ክትዛረብ ኣየፍቅደላን እዩ። ኩሉ ግዜ ዝተባህለቶ እናተኣዘዘት፣ መሰላ ከይሓተት ስቅ ኢላ ክትግዛእ፣ ዝጠልቦ ንሱ እዩ። ሕሱም መላኺ እዩ ነይሩ። ግና ክሳዕ መዓስ እሞ? ብፍላይ ዝግብኣ እናገበረት፣ ካብ ዝተባህለቶ ዘየጉደለት ክነሳ፣ ስቅ ኢላ ክትዝበጥ፣ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ናይ ኩሉ ገዛኢ'ውን ኣየፍቅድን እዩ። ከምቲ ዝገበረቶ፣ ብሓቂ ክብረትን ዕረፍቲን ምተገብኣ። ከምቲ ዘገልገለቶ ዓመታት፣ ሽመትን ካዕበት ዓስብን ክዕደላ ነይርዎ። እንታይ እሞ ጎይተኣ እንደ እሞ ዓመጸኛ፣ ስሱዕ ኰይኑ።

እዚ ፍጻሜ በልዓም ናብ ባልቅ ክኸይድ ከሎ ዝዀነ እዩ። ክኸይድ እዃ ዘይተፈቅደሉ ክነሱ፣ ዓመጸኛን ህሩፍን ስለ ዝነበረ ግና ንኣምላኽ ኣብ ሓሳቡ ከየቋጸረ፣ በቲ ስሱዕ ትምኒቱ ተደሪኹ ናብቲ ጥቅሚ ዝረኽበሉን ሃብቲ ዝድልበሉን ኣንፈት ኣምርሐ። ናይ መገዱ ዕላማ ጥቅሚ ርእሱ ንምፍጽም እዩ ዝነበረ። የዋህ ኣድጊ ከኣ መጋብሮ እያ ትኸውን ነይራ። ዋላ እኳ ከምኡ ምኻኑ እንተፈለጠት፣ ብዙሕ ዓመታት ተዓጊሳ እያ። በቲ ሓደ ወገን ምግልጋል ግቡኣ ጌራ ስለ ዝወሰደቶ፣ በቲ ሓደ ሸነኽ ከኣ በሃም ስለ ዝነበረተን ብኣፋ ስለ ዝተታሕዘትን እዩ። ክትዛረብ ኣይትኽእልን እያ ነይራ። እንተኸፊእዋ ወይስ ጥዒምዋ፣ ዝግብኣ ረኺባ ዋላስ ስኢና ኩሉ ኣብ ውሽጣ እዩ። እንተትዛረብ'ውን ዝጽበየ ዕጻ ርግጸኛ ኣይኰነትን። ዝኸፍአ መግረፍቲ'ውን ክወርዳ ይኽል ነይሩ እዩ። እዚ ኹሉ ዓመታት ኸምዚ ኸምኣ ዝበላ ክዕመጻ፣ ውሉዳ ካብ ሕቁፋኣ ክውሰዱ ስቅ ኢላ ካብ ምርኣይ ሓሊፋ ትገብሮ ኣይነበራን። ስለ ዝዀነ ንብዓት ካብ የዒንቲ ኣድጊ ኣይፍለይን እዩ። እንተ ሕጂ ግና ኩሉ ተወዲእዋ፣ ናይ ውሽታ ተጸንቂቅዋ፣ ዝወረደት ትውረት ክትዛረብ መሪጻ፣ "ንምታይ ትሃርመኒ ኣለኻ?" ኢላ ድማ ሓቲታ።

እዋእ እንቛዕ እባ ኣፋ ከፊታ ተዛረበት። መሰል ገዛእ ርእሳ ባዕላ እንቋዕ ሓተተት። ስለ ዝተዛረበት እኳ ደኣ "ጽላለ እቲ ነብዮ ዓገተት" ተባሂሉላ። ዝገብሮ ዝነበር ከኣ ከም ጽላለ ተቆጺሩ? ምዃን፣ ደኺመ ከይበለ ለይትን መዓልትን ንዝተገዘኣካ ካብ ምዝባጥ ዝዓበየ ካልእ ጽላለ እንታይ ክህሉ ኢሉ። ንዘመዛዝን ኣእምሮ ንዘለዎ፣ ከምቲ እታ ኣድጊ ዝገበረቶ ካልእ ምተገብኣ። ዝገዝኣ ዝነበረ ዓመጸኛ፣ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ጽላለ ዘድሃበሉ ስለ ዝነበረ፣ ምስክነይቲ ኣድጊ ካብ ዕረፊ መግረፍቲ፣ ካብ ብልዒ ስተዩ ድማ ጥሜት ኰይኑ ዓስባ። ብዃ እዃ ኣቀዲማ ተዛሪባ። ሰኣን ምዝራብ እዩ እዚ ኹሉ ኣደራዕ? ናይ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ፣ እንቛዕ ደኣ ጽላለ ብምዝራብ ከም ዝዕገት ተማህረት። ድሕሪ እዚ ኩሉ ዓመታት፣ ንየዋህ ኣድጊ ዓቢ ትምህርትን ተመክሮን እዩ።

እሞኸ ደኣ በሃም ኣድጊ ክትዛረብ ብፈጣሪ ካብ ተፈቅደላ፣ ተዛሪባ ድማ ጽላለ ዓመጸኛ ገዛኢኣ ካብ ዓገተት፣ እቲ ብተፈጥሮ ናይ ምዝራብ መሰል ዝተዋህቦ ደኣ ክሳብ ክንደይ ክዛረብ ዘይግብኦ? ክዕመጽን ብዘይግባእ መገዲ ክጉዕጸጽን ከሎን ክዛረብ ኣይፍቀዶን? መሰረታዊ መሰሉ ክገሃስን፣ ብኸምኡ ዝበለ መዋቲ ሰብ ከም ዘይሰብ ኰይኑ ክዋረድን ከሎ፣ ከም በሃም እንስሳ ስቅ ምባል ከም ነውሪ ክቁጸር ኣለዎ። ኣይኰነን ንከም ብምስሊ ኣምላኽ ዝተፈጥረ ሰብ፣ ስለ እዘን መንፈስ ዘይብለን መፈጻምታአን ኣብ ምድሪ ዝዀነ እንስሳ ከማን ሰብ ኣፉ ከፊቱ ዝጣበቅ ዘሎ! ዓቅሚ ዘይብሎም ቆልዑን ደቀንስትዮን፣ ብዕድመ ዝደፍኡ ኣዴታትን ኣቦታትን ክዕመጹ ከለው፣ ኣጉባዝ ድማ ብዘይፍቃዶም ብምፍርራህ ኣንጻር ሕልንኦም ክነብሩ ክግበር ከሎ ስቅ ምባል፣ ካብኡ ዝዓበየ መራላውን መንፈሳውን ገበን የልቦን። ኣድጊ እኳ ኣምላኽ ረዲእዋ ዝተዛረበት!

0 comments
Other Article