ዘይሓልፍ

Posted on 2015-01-23 · 1233 · 0 · 0

20 resources uploaded

እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ምስ ለበሰ (1ቈረ 15፡54)

ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ፡ ሓደ ወተሃደር ኣብ ዘይምቹእ ቦታ ኣብ ትሕቲ ኣግራብ ይነብር ነበረ። ኣብ ልዕሊ እቲ መደቀሲኡ ድማ እዚዉውን ክሓልፍዩ ዝብል ጥቕሲ ተንጠልጢሉ ነበረ። ድሕሪ ሒደት ዓመታት ናብ ኣዝዩ ዝሓሸ ቦታ ብደረጃ ሓላፍነት ተሰጋገረ እሞ፡ ኣብ ብሉጽ መንበሪ ተቐመጠ። ኣብኡ ድማ ነታ እዚዉውን ክሓልፍ እዩ እትብል ጥቕሲ ኣንጠልጠላ። ኣብዚዉውን ኣይጸንሐን ድሕሪ ቍሩብ ዓመታት ብመነባብሮን ብደረጃ ማዕርግን ወሲኹ ኣብ ኣዝዩ ዝማዕረገ ስፍራ ተቐመጠ። ኣብዚዉውን ነታ እዚዉውን ክሓልፍ እዩ እትብል ጥቕሲ ኣንጠልጠላ። ገለ ካብቶም ተራ ወተሃደር ከሎ ዝፈልጥዎ ሰባት ምስ ረኸብዎ ከኣ፡ “እዚ ዘሎኻዮስ ኣይሕለፍካ ድኣ” በልዎ። ኣይጸንሐን ድሕሪ ገለ ዓመታት ሞተ እሞ፡ ኣብ መቓብሩ እታ ጥቕሲ እዚዉውን ክሓልፍ እዩ እትብል ጸሓፉሉ። እቶም፡ እዚ ዘለኻዮስ ኣይሕለፍካ ደኣ፡ ዝበልዎ ሰባት ድማ እዚ ምስ ረኣዩ ” ክቡር ሰብ ግና ክቡር ሓሳብ ይሓስብ፡ ኣብ ክቡር ነገር ከኣ ይጸንዕ ፣ (ኢሳ 32፡8”ከም ዝተባህለ እዚ ሰብ እዚ ብሓቂ፣ ዘይሓልፍን ዘይጽምሉን ኣኽሊል ክብሪ ይጽበ ከም ዝነበረ ኣስተውዓሉ። ምኽንያቱ እዚ ሓሊፉውን ብኽብሪ ከም ዝትንስእ ይኣምን ከም ዝነበረ ስለ ዝፈልጡ።ስለዚ ኣህዋተይ ንሕና ከ ነዚ ሰማያዊ ዶ ንብህጎ ሃረር ንብሎ ንህሉ።

0 comments
Other Article