እቲ ዝዓበየ ተኣምር

Posted on 2014-10-30 · 1158 · 1 · 0

33 resources uploaded

እቲ ዝዓበየ ተኣምር

ዝንበብ ጥቕሲ/ጥቕስታት

ኢሳይያስ 6፡1-8

ብእኡ ኸኣ ኣፈይ ተንከየ እሞ፡ እንሆ፡ እዚ ንኸናፍርካ ተንከዮ፡ ኣበሳኻ ረሐቐልካ፡ ሓጢኣትካውን ጸረየልካ፡ በለ። ኢሳይያስ 6፡7

ብሪጣንያዊ ወንጌላዊ ሊዮናርድ ራቨንሂል(1907-1994)፡ ሓደ እዋን ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ፣ “ሎሚ፡ እቲ ዝዓበየ ተኣምር ኣምላኽ ክገብሮ ዝኽእል፣ ንሓደ ሰብ ካብዛ ዘይቅድስቲ ዓለም ወሲዱ፣ ነቲ ሰብ ቀዲሱ፣ ብድሕሪኡ ኣብታ ዘይቅድስቲ ዓለም መሊሱ፣ ነቲ ሰብ ቅዱስ ገይሩ ክሕልዎ ከሎ እዩ።” እዚ ልክዕ ከምቲ ኣምላኽ ንህዝቡ ክዛረቦም ኢሉ ንነብዪ ኢሳይያስ ዝጸውዖ እሞ ዝቀደሶ ይመስል።
ኣብ ከባቢ’ቲ ሓደ ካብቶም ዕዉታት ነገስታት ይሁዳ ዝነበረ ኡዝያ ዝሞተሉ ግዜ፣ ኢሳይያስ ራእይ ኣምላኽ ርእዩ። እቲ ነብዪ፡ እቲ ሓቀኛ ንጉስ ጽንፈለኽ ዝዀነ እግዚኣብሄር ኣብ በሪኽ ቦታ ተቐሚጡ ከሎ ረኣዮ። ኢሳይያስ ኣብቲ ራእይ፡ ሱራፊኤል ንኣምላኽ ስለ ቅድስናኡ፡ ግርማኡን ክብሩን ብመዝሙር እናወደሱ ከምልኽዎ ርእዩ።
ንኣምላኽ ምርኣይ፡ ንኢሳይያስ፡ እቲ ሓቅ-ዝዀነ ትርኢት ገዛእ ርእሱ፣ ማለት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ፣ ዘይቅዱስን ስቡርን ምዃኑ ኣርእይዎ።………ኣዒንተይ ንንጉስ፡ ንእግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፡ ርእየን እየን እሞ፡ ጠፋእኩ፡ በልኩ። (ጥቕሲ 5) እዚ ሓጥያትካ ምፍ’ላጥ (ምእማን)፡ ንእኡ (ንዕኡ) ኣብ ተቐባልነት ዘንጽህ ጸጋ ኣምላኽ መሪሕዎ። ብሓድሽ ምንጻህ፣ ኢሳይያስ መልእኽቲ ኣምላኽ ከስፍሕ (ክዝርግሕ) ተላኢኹ። እግዚኣብሄር ንኢሳይያስ ቅዱስ ኰይኑ ክነብር ጥራይ ዘይኰነ፣ እንተላይ ንዘይቅዱስ ህዝቢ ብዛዕባ ቅዱስ ኣምላኽ ክነግር ኢሉ፣ ኣብ ዓለም ልኢኽዎ።

እግዚኣብሄር ርእሱ ክገልጸልና ይደሊ’ዩ። ስለዚ’ዩ እምበኣር ብዛዕባና እቲ ልክዕ-ልክዑ ዝዀነ ራእይ፣ ንጸጋኡ ዕሙቍ ዝበለ ድልየትን፣ ዕብይ ዝበለ ተወፋይነት ንእኡ (ንዕኡ) ክንነብርን ክንዛረብን ራእይ ዝህበና። ከመይ ዝበለ ተኣምር!

ብMarvin Williams
Our daily bread
ጥቅምቲ 29፣ 2014
ትርጕም ጐይትኦም ተስፋይን ሙዚት ግርማይን

0 comments
Other Article