ቆብዕ ጆኒ ኣበይ ኣላ፧

Posted on 2014-11-02 · 1288 · 0 · 0

33 resources uploaded

ዝንበብ ምዕራፍ፦ መዝሙር ዳዊት 42
መሪሕ ጥቕሲ
ኣነ ግና ኵሉ ጊዜ ተስፋ ኽገብር፣ ንዅሉ ምስጋናኻውን ክውስኸሉ እየ። መዝ 71፡14

ኣብ ሓደ ቀላይ ንዙረት (ሽርሽር) ዝኸዱ ስድራ ነበሩ። እቲ ወዲ ሓሙሽተ ዓመት ዝዀውን ወዶም፣ ከም ገለ ክብል ሰንከልከል ኢሉ ኣብዛ ቀላዩ ድርግም ኢሉ፣ ካብዛ ዓይኖም ስውር ይብለልኩም። ካብቶም ኣባጽሕ ኣባላት እታ ስድራ፣ ወላ ሓደ ውን ይዅን ሕንባሰት ዝኽእል ኣይነበሮምን። እቲ ቘልዓ ካን ዓቕሉ ጸቢብዎ፣ ላዕልን ታሕትን እናንሳሰየ፣ እቶም ኣባጽሕ ከኣ መሬት ልኵት ኢላቶም፣ ዝገብርዎ ጠፊእዎም፡ ብርዓድ ተዘቢሖም፡ኣብቲ ገምገም ኰይኖም ዕግሽግሽ ይብሉ ነበሩ። ይዋኦም ብልሃቶም ጠፊእዎም፣ ዓወንወን ይብሉ ነበሩ። እዚ ከምዚ’ሉ ከሎ፣ ብዕድል ነቲ ኵነታት ክዕዘብ ዝጸንሐ ሓደ ሰብኣይ መጺኡ፣ ኣብቲ ቀላይ ስር ኢሉ ኣተወ። ነቲ ልቡ መሊቍዎ ዝነበረ፣ ግና ወላ ሓንቲ ዘይተጐድአ ቈልዓ ሒዝዎ ድማ ኣብቲ ገምገም እቲ ቀላይ ወጸ። ዘይሓሰብካዮ ርኸብ ኣይመርገም ኣይምረቓ ከም ዝበሃል፣ ኣደ እቲ ቈልዓ ብነድሪ፣ “ቆብዕ ጆኒ ኣበይ ኣላ፧” በለቶ። ክንዲ ዘዀለስኩስ ኢደይ ተነኸስኩ ከም ዝበሃል፣ ነዚ ንወዳ ካብ ሞት ክሰርር ዝገበረ ደጊ ሰብኣይ ክንዲ ተመስግኖስ፣ እንዶስመንዶስ ኣምጺኣ ቆቢዕ ወደይ ክትብልሲ፣ ኣይግብርን።

መብዛሕትኡ ግዜ፡ ኣብ ክንዲ ኣብቶም ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ዘምጽኦም ግሩማት ነገራት ምትኳር ኣብቶም ንእሽተይ ተስፋ ዘቝርጹ ዕዝምዝምን ዕሪምሪምን ዘብሉና ነተኵር። ኣብ ህይወት ብዛዕባ ንኣሽቱን ክንዲ ሚዛን ቀጠፍን ዝዀኑ ዘይዕጋበታት ምምራር፣ ብግብሪ ክርአ ከሎ፣ ልክዕ ከምታ ሰበይቲ ዝበለቶ፣ “ቆቢዕ ጆን ኣበይ ኣላ፧” ይዀውን ኣሎ ማለት’ዩ።

ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ ኣሎ፣ እዚ ምእንታኹም ብክርስቶስ የሱስ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እሞ፡ ብዅሉ ኣመስግኑ። (1 ተሰ 5፡18) ስለ ኵሉ ኣብ መገድና ዝመጸና ነገራት፣ ዘይመመስገንቲ ወይ ዘይመማሰውቲ ክንዀውን ንኽእል ንዀውን፣ ኣብ ኵሉ-ነገር ግና፣ ምስጋናና ክንህብ ወይ ከነዕርግ ንኽእል ኢና። ምናልባሽ፡ ካብ ስራሕ ምስ ተባረርናን ብሽቕለት-ኣልቦነት ምስ ተላተምናን፣ ወይ ውን ጥዕናና ምስ ተረመሰን፣ ናብራ ምስ ቀጠነናን ዘይነማስው ክንኰውን ንኽእል ንዀውን። ግዳ፡ ስለቶም ኵላቶም ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ዘምጽኦም ሰናያት ነገራትን፣ ስለቶም ብሕጂ ዘምጽኦምን ሞሳ ክንመልሰሉ ይግባእ።

ብ David Roper
Our Daily Bread
ሰሉስ 14 ታሕሳስ, 2010
ትርጕም ጐይትኦም ተስፋይን ሙዚት ግርማይን

0 comments
Other Article