ክእለትን ሓላፍነትን

Posted on 2014-11-11 · 1333 · 0 · 0

33 resources uploaded

ድሕሬኻ ተነቢሩ ወይ ተቐሚጡ ዝርከብ ታሪኽ እዩ። ቅድሜኻ ተነቢሩ ዘሎ መጻኢ እዩ። እዚኣቶም ግና፡ ምስቲ ኣባኻ ተነቢሩ ዘሎ ምስ ዝወዳደሩ፣ ዕንጭቍሊት ኢዮም። ንሕሉፍካ ክትቕይር ኣይትኽእልን ትዀውን፣ መጻኢኻ ውን ገና ኣይነበርካዮን ዘለኻ። እዚ ህልዊ ወይ እዚ ሕጂ ዘለኻዮ ግና ንህይወትካን፣ ነቲ ኣባኻ ዝነብር ክእለትካን ዘሰስኑ ዕድላት ይምጥወካ’ዩ። ንክእለትካ ሓላፍነት ክትወስደሉ ኣለካ። እዚ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ክትገብሮ ትኽእል፣ ወላ ሓደ ሰብ ክገብረልካ ኣይክእልን’ዩ።

ውልደ-ምዉት (Still-birth) ናብራ’ዶ ትነብር ትህሉ፧ ንምንባር ዘለካ ምሉእ ዕላማ ትንጽሎ’ዶ ትህሉ፧ንክእለትካ ሓላፍነት ክትወስደሉ የተባብዓካ። ስለ እቲ ዝመጽእ ወለዶ ኢልካ፡ እቲ ኣባኻ ዘሎ ዕቍር ክእለት ወይ ዓቕሚ፣ ከተበራብሮ፡ ክትለቖን ከተኻዕብቶን ወስን። ኣሰርካ ኣብ ሑጻ ታሪኽ ሃገርካ ግደፍ። ብኣድማዕነት ምእንቲ ክትመውት፣ ብምሉእነት ንበር። ህይወትካ መደረ ሞትካ ይጽሓፍ። ዕቍር ክእለትካ ኸኣ ንክብሪ ኣምላኽ ኢልካ፣ ንስድራ ደቂ-ሰባት ሃብ። ሓደ ነገር ልቢ ኢልካ ዘክር! ካብ ‘ጽቡቕ እተዘርበ’ ‘ጽቡቕ እተገብረ’ ኣዝዩ ይበልጽ። ብዛዕባ ዕቍር ሕልምታትካ፡ ራእይካን ሓሳብካን ምዝራብ ጥራይ ፋይዳ የብሉን። ሃየ ሎሚ ወጺእካ ክትገብሮም ሓልን። ሓደ ነገር ክትኣምን ተደፋፈር። ዛጊት ፈጺምካዮ፡ ወቂኻዮ ወይ ዓዪኻዮ ዘለኻ፣ ምስቲ ክትገብሮ እትኽእል ምስ ዝነጻጸር ደቂቕ ሚኢታዊት እዩ። ኪኖ’ቶም ኵትሞታትን(Patterns) ተሞኵሮታትን ህይወትካ፣ ኣብቶም ኣብ ውሽጥኻ ክግለጹ ዝጽበዩ ዘለው ሕልምታት፡ ውጥናትን ኣእምሮኣውያን ስእልታትካን ኪድ።

እዚ ጽሑፍ’ዚ ካብታ ኣብ 1992 ብሓውና ዶ/ር ማይልስ ሙንሩ እተጻሕፈት Releasing Your Potential እትብል መጽሓፍ እተተርጐመ እዩ። ዶ/ር ማይልስ ሙንሩ ካብቶም ኣብ ዘበንና ኣለው ዝበሃሉ መምህራንን ፓስተርን እዩ ነይሩ። ብተወሳኺ፡ መስራትን መራሕን Bahmas Faith Ministries፡ ኣማኻሪ መንግስታውያንን ዋኒናውያን ወይ ቢዝነሳውያን ትካላት፡ ቀባኣይ፡ ሙዚቀኛን ኣብ ሃገሩን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለምን ዓብዪ ጽልዋ ዝገበረ ሰብ እዩ ነይሩ። ዶ/ር ማይልስ ብ 9/11/2014፡ ብዘጋጦሞ ሓደጋ ነፋሪት፡ ንሱ፡ ሰበይቱ፡ ጓሉን ካልኦት ሾብዓተ ሰባትን ዓሪፎም። ብሃንደበታዊ ዜና ዕረፍቲ ዶ/ር ማይልስ ሙንሩ እተሰማዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ ንኵሎም ወገናቱ፡ ኣምላኽ ጽንዓት ይሃቦም።

ትርጕም ብጐይትኦም ተስፋይን ሙዚት ግርማይን

0 comments
Other Article