Bible

VERSE ILLUSTRATIONS by Goitomuzit Asher Ashriel Ashley

Editor's Choice

ጾርና ተሰኪምና ክንሕለልን ክንደክምን ኣምላኽ ኣይደልየናን እዩ። ስለዚ እዩ ከኣ ንየሱስ...
See More

Most Commented

"ካብቶም ሽማግሌታት ሓደ ድማ፡ ኣይትብከ፡ እንሆ፡ እቲ ኻብ ነገድ ይሁዳ ዝዀነ ኣንበሳ፡ እቲ ሱር ዳዊት፡ ነቲ መጽሓፍ ኪግንጽሎን ነቲ ሾብዓተ ማሕተሙውን ኪፈትሖን ስዒሩ አሎ፡ በለኒ።" ራእይ ዮሃንስ 5፡ 5

Most Read

"ካብቶም ሽማግሌታት ሓደ ድማ፡ ኣይትብከ፡ እንሆ፡ እቲ ኻብ ነገድ ይሁዳ ዝዀነ ኣንበሳ፡ እቲ ሱር ዳዊት፡ ነቲ መጽሓፍ ኪግንጽሎን ነቲ ሾብዓተ ማሕተሙውን ኪፈትሖን ስዒሩ አሎ፡ በለኒ።" ራእይ ዮሃንስ 5፡ 5

Back     1    2    3    4    5   Next

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Jul 08, 2017

0 Comments
130 Views
0 Shared

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Mar 25, 2013

0 Comments
462 Views
0 Shared

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Mar 25, 2013

0 Comments
405 Views
0 Shared

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Mar 25, 2013

0 Comments
410 Views
0 Shared

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Mar 17, 2013

0 Comments
380 Views
0 Shared

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Mar 17, 2013

0 Comments
403 Views
0 Shared

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Mar 17, 2013

0 Comments
452 Views
0 Shared

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Mar 17, 2013

0 Comments
429 Views
0 Shared

Back     1    2    3    4    5   Next