መጽሓፍ ቅዱስ

መድለዪ ቃላት
Match whole words only
ህዝቅኤል 1
Chapter 2
ኰነ ድማ፣ ኣብ መበል ሰላሳ ዓመት፣ ኣብታ ራብዐይቲ ወርሒ፣ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ ሓምሰይቲ መዓልቲ፣ ኣብ ርባ ኬባር ኣብ ማእከል እቶም ምሩኻት ከሎኹ፣ ሰማያት ትተኸፍቱ፣ ራእይ እግዚኣብሄር ራኤኹ።
ኣብ ሓምሳይ መዓልቲ ናይቲ ወርሒ ወርሒ ኻብቲ ንጉስ ዮኣቂን እተማረኸሉ ኣብ ሓምሳይ ዓምቱ፣
ቃል እግዚኣብሄር ናብቲ ኻህን ህዝቅኤል ወዲ ኩዚ፣ ኣብ ሃገር ከለዳውያን፣ ናብ ርባ ኬባር መጸ። ኣብኡ ኸኣ ኢድ እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሊኡ ነበረት።
እንሆ ኸኣ፣ ካብ ሰሜን ህቦብላ ንፋስ፣ ብርቱዕ ደበና ምስናይ ሃልሃልታ ሓዊ፣ ኣብ ዙርያኡ ኸኣ ጸዳል ብርሃን ኪመጽእ ከሎ ርኤኹ። ከም ፊሕፊሕ ዚብል ኣስራዚ ድማ ካብ ማእከሉ፣ ካብ ማእከል እቲ ሓዊ ወጸ።
ካብቲ ማእከሉ ኸኣ ምልክዕ ኣርባዕተ እንስሳ ወጸ። ትርኢቶም ድማ እዚ እዩ፣ ሰብ የምስልስሉ።
ነፍሲ ወከፎም ኣርባዕተ ገጽ፣ ነፍሲ ወከፎም ድማ ኣርባዕተ ኽንፊ ነበሮ።
ኣእጋሮም ትኽ ዝበለ ኣእጋር ነበረ፣ ከብዲ እግሮም ከኣ ከም እግሪ ሸኾና ምራኽ ነበረ፣ ከም ርሱን ኣስራዚ ኸኣ ፊሕፊሕ ይብል ነበረ።
በርባዕተ ወገኖም ኣብ ትሕቲ ኣኽናፎም ኢድ ሰብ ነበሮም፣ ኣርባዕቲኦም ገጽን ክንግን ነበሮም።
ኣኽናፎም ነንሓድሕደን ግጡማት እየን። ኪኸዱ ኸለዉ ኣይምለሱን፣ ነፍሲ ወከፍ ኣቕኒዑንቕድሚኡ ይኸይድ ነበረ።
ምስሊ ገጾም ገጽ ሰብ ይመስል። ኣርባዕቲኦም ድም በቲ ጸጋማይ ወገኖም ገጽ ብዕራይ፣ ኣርባዕቲኦምውን ገጽ ንስሪ ነበሮም።
ብላዕሊ ኺኣ ገጾምን ኣኽናፎምን ፍሉይ ነበረ። ናይ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ኽንፊ፣ እታ ሓንቲ ምስታ ናይቲ ሓደ እትላገብ፣ እተን ክልተ ድማ ንስጋኦም ዚኸድና እየን።
ነፍሲ ወከፎም ኣቕኒዑ ንቕድሚኡ ይኸይድ፣ እቲ መንፈስ ናብ ዝኸዶ ይኸዱ፣ ኪኸዱ ኸለዉ ድማ ኣይምለሱን ነበሩ።
ትርኢት እቶም እንስሳ ኸም ጕሁር ሓውን ከም ዚነድድ ሽግን ነበረ፣ እቲ ሃዊ ኸኣኣብ ማእከል እቶም እንስሳ ይዘውርን የንጸባርቕን ነበረ፣ ካብቲ ሓዊውን በርቂ ይወጽእ ነበረ።
እቶም እንስሳ ኸኣ ከም በርቂ ይጐዩን ይምለሱን ነበሩ።
እምብኣርሲ ነቶም እንስሳ ኽጥምት ከሎኹ፣ እንሆ፣ ሓደ መንኰርኰር ኣብ ምድሪ ኣብ ጥቓ እቶም እንስሳ ነንፍሲ ወከፍ በርባዕተ ገጾም ርኤኽዎም።
ትርኢት እቲ መንኰርዅርን ኣሰራርሓኡን ከም ሕብሪ በሪሎስ ነበረ። ኣርባዕቲኡ ይማሳሰል ነበረ። ትርኢቱን ኣሰራርሓኡን ድማ እቲ ሃደ መንኰርኰር ኣብ ውሽጢ እቲ ሓደ መንኰአኰር ከም ዘሎ ይመስል ነበረ።
ኪኸዱ ኸለዉ፣ በርባዕተ ወገኖም ይኸዱ፣ ምስ ዚኸዱ ድማ ኣይምለሱን ነበሩ።
እቲ ኽቦም ከኣ ነዊሕን መፍርህን ነበረ። ኣርባዕቲኦም ድማ ኣብቲ ኣዝዋራ ኽቦም ኣዒንቲ መሊእዋም ነበረ።
እቶም እንስሳ ኪኸዱ ኸለዉ፣ እቲ መንኰርዅር በብጥቓኦም ይኸይድ ነበረ። እቶም እንስሳ ኻብ ምድሪ ሓፍ ኪብሉ ኸለዉ፣ እቲ መንጐርዅር ከኣ ሓፍ ይብል ነበረ።
ናብቲ እቲ መንፈስ እቶም እንስሳ ኣብቲ መንጐርዅር ነበረ እሞ፣ እቲ መንጐርዅር በብጥቓኦም ሓፍ ይብል፣ ነበረ።
መንፈስ እቶም እንስሳ ኣብቲ መንጐርዅር ስለ ዝነበረ፣ ንሳቶም ኪኸዱ ኸለዉ፣ ይኸይድ፣ ንሳቶም ደው ኪብሉ ኸለዉ፣ ደው ይብል፣ ንሳቶም ካብ ምድሪ ሓፍ ኪብሉ ኸለዉ፣ እቲ መንጐርዅር ከኣ በብጥቓኦም ሓፍ ይብል ነበረ።
ኣብ ልዕሊ ኣርእስ እቶም እንስሳ ኸኣ ከም ግሩም ዝዀነ ክሪስታል፣ ጠፈር ሰማይ ዚመስል፣ ኣብ ላዕሊ፣ ኣብ ልዕሊ ኣርእስቶም ተዘርጊሑ ነበረ።
ኣብ ትሕቲ እቲ ጠፈር ድማ ኣኽናፎም ኣብ መንጽር ነንሓድሕደን ትኽ ኢለን ነበራ። ነፍሲ ወከፎም ድማ ስጋኦም ዚኸድኑሉ ኸክልተ ኽንፊ ነበሮም።
ኪኸዱ ኸለዉ ኸኣ፣ ደሃይ ኣኽናፎም ከም ህማም ብዙሕ ማያት፣ ከም ድምጺ እቲ ዅሉ ዚኽእል፣ ደሃይ ታኦታዕ ከም ደሃይ ሰራዊት ሰማዕኩ። ደው ኪብሉ ኸለዉ፣ ኣኽናፎም ይዕዅልሉ ነበሩ።
ካብ ልዕሊ እቲ ኣብ ልዕሊ ርእሶም ዝነበረ ጠፈር ድማ ድምጺ ተሰምዔ። ደው ኪብሉ ኸለዉውን ኣኽናፎም ይዕዅልሉ ነበሩ።
ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ልዕሊ ርእሶም ዝነበረ ጠፈር ከኣ እምኒ ሰፊሮስ ምስሊ ዝፋን ነበረ። ኣብ ልዕሊ እቲ ዝፋን ዚመስል ድማ ኣርኣያ ሰብ ዚመስል ተቐመጠ።
ካብቲ ሕቝኡ ዚመስል ሒዙ ንላዕሊ፣ ርሱን ኣስራዚ ዝሕብሩ፣ ከም ሓዊ ዝትርኢቱ ኣብ ውሽጥን ዙርያኡን ርኤኹ። ካብቲ ሕቝኡ ዚመስል ንታሕቲ ኸኣ ከም ሓዊ ዝትርኢቱ ርኤኹ፣ ኣብ ዝርያኡውን ባና ብርሃን ከቢብዎ ነበረ።
ከምቲ ብመዓልቲ ዝናም ኣብ ደበና ዚኸውን ትርኢት ቀስተ ደመና፣ ከምኡ ትርኢት ባና እቲ ብርሃን ኣብ ዙርያኡ ነበረ። ትርኢት ባና እቲ ብርሃን ኣብ ዙርያኡ ነበረ። ትርኢት ክብሪ እቲ ምስሊ እግዚኣብሄር ከምኡ ነበረ። ምስ ርኤኽዎ ኸኣ ብገጸይ ወደቕኩ፣ ድምጺ ሓደ ዚዛረብውን ሰማዕኩ።