1 ሙሴ ድማ ካብ ጐልጐል ሞኣብ ናብ ከረን ኔቦ ናብ ርእሲ እቲ ኣብ መንጽር ያሪኮ ዘሎ ጲስጋ ደየበእግዚኣብሄር ከኣ ንብዘላ ሃገር ጊልኣድ ክሳዕ ዳን ኣርኣዮ

2 ብዘላ ንፍታሌምን ሃገር ኤፍሬምን ምናሴን፣ ብዘላ ምድሪ ይሁዳ ኸኣ ክሳዕ ባሕሪ ምዕራብ

3 እቲ ደቡብ ድማ፣ እቲ ጐልጐል ለሰ ያሪኮ፣ ከተማ ተምሪ፣ ክሳዕ ጾኣር ኣርኣዮ።

4 እግዚኣብሄር ድማ፣ እታ ንኣብርሃምን ንይስሃቅን ንያእቆብንንዘርእኻ ኽህባ እየ ኢለ ዝመሐልኩሎም ምድሪ፣ እዚኣ እያ፣ ብዓይንኻ ኣርኤኹኻ፣ ናብኣ ግና ኣይትሳገርንበሎ

5 ሙሴ ባርያ እግዚኣብሄር ከምቲ ቓል እግዚኣብሄር፣ ኣብ ምድሪ ሞኣብ ኣብኣ ሞተ

6 ኣብ ምድሪ ሞኣብ፣ ኣብ መንጽር ቤት-ጴኦር ኣብ ዘሎ ለሰ ቐበሮክሳዕ ሎም መዓልቲ ከኣ ንመቓብሩ ዚፈልጦ ሰብ የልቦን

7 ሙሴ ኺመውት ከሎ፣ ወዲ ሚእትን ዕስራን ዓመት ነበረ፣ ኣዒንቱ ኣይሐመቓን ሓይሉውን ኣይደኸመን ነበረ።

8 ደቂ እስራኤል ድማ ንሙሴ ኣብ ጐላጕል ሞኣብ ሰላሳ መዓልቲ በኸዩሉ። እተን ንሙሴ ዝበኸዩለን መዓልታት ሓዘኖም ብእኡ ተወድኣ

9 ንእያሱ ወዲ ነዌ ድማ፣ ሙሴ ኢዱ ስለ ዘንበረሉመንፈስ ጥበብ መልኦ። ደቂ እስራኤል ከኣ፣ ከምቲ እግዚኣብሄር ንሙሴ ዝአዘዞ ገይሮም ተአዘዎ።

10-12 በቲ ኣብ ምድሪ ግብጺ ኣብ ፈርኦንኣብ ገላዉኡን ኣብ ብዘላ ምድሩን ተእምርትን ተኣምራትን ኪገብርእግዚኣብሄር ዝለኣኾ። በቲ ዅሉ ናይ ሓያል ኢድን በቲ ሙሴ ኣብ ቅድሚ ዅሎም እስራኤል ዝገበሮ ዅሉ ዓብዪ መፍርህ ነገርን ከምቲ እግዚኣብሄር ገጽ ንገጽ ዝፈለጦ ኸም ሙሴ ዝበለ ነብዪ፣ ድሕሪኡ ኣብ እስራኤል ኣይተንስኤን

Chap 33