1 ካብ ምድሪ ግብጺ ኻብ ዚወጹ ኣብ ካልአይቲ ዓመት፡ ኣብታ ኻልአይቲ ወርሒ ብቐዳመይቲ መዓልቲ፡ እግዚኣብሄር ኣብ በረኻ ሲና፡ ኣብ ድንኳን ምርኻብንሙሴ ኸምዚ ኢሉ ተዛረቦ

2 በብዓሌቶምን በብማይ ቤት ኣቦታቶምን ተባዕታይ ዘበለ ነንርእሲ ኸም ቊጽሪ ስሞም ናይ ብዘሎ ኣኼባ ደቂ እስራኤል ቊጽሪ ውሰድ

3 ንስኻን ኣሮንን፡ ኣብ እስራኤል ንዘለዉ ዅሎም ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊ ናብ ውግእ ኪወጹ ዚኽእሉ በብሰራዊቶም ቊጸሮም

4 ኣብ ማይ ቤት ኣቦታቱ ዋና ዚኸውን ከካብ ነገር ሓደ ሰብ ምሳኻትኩም ይኹን።

5 እቶም ምሳኻትኩም ደው ዚብሉ ሰባት ድማ ስሞም እዚ እዩ፡ ካብ ሮቤል፡ ኤሉጹር ወዲ ሸዴውር

6 ካብ ስምኦንሸሉሚኤል ወዲ ጹሪሻዳይ

7 ካብ ይሁዳነኣሶን ወዲ ኣሚናዳብ

8 ካብ ይሳኮርናትናኤል ወዲ ጹዓር

9 ካብ ዛብሎንኤልያብ ወዲ ሔሎን

10 ካብ ደቂ ዮሴፍ፡ ካብ ኤፍሬምኤሊሻማዕ ወዲ ዓሚሁድ። ካብ ምናሴገማልኤል ወዲ ጳዳህጹር

11 ካብ ብንያምኣቢዳን ወዲ ጊድዖኒ

12 ካብ ዳንኣሒዔዘር ወዲ ዓሚሻዳይ

13 ካብ ኣሴርጳግዒኤል ወዲ ዖክራን

14 ካብ ጋድኤልያሳፍ ወዲ ድዑኤል

15 ካብ ንፍታሌምኣሒራዕ ወዲ ዔናን

16 እቶም ካብቲ ኣኼባ እተጸውዑሹማምቲ ነገዳት ኣቦታቶም እዚኣቶም እዮም። ንሳቶም ሓላቑ ኣሽሓት እስራኤል ነበሩ።

17 ሙሴን ኣሮንን ድማ ነዞም በብስሞም እተጸውዑ ሰባት ወሰዱ

18 ኣብታ ኻልአይቲ ወርሒ ብቐዳመይቲ መዓልቲ ንብዘሎ እቲ ኣኼባ ኣከቡ፡ ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊ ዘሎ በብዓሌቶምበብማይ ቤት ኣቦታቶም፡ ነንርእሲ፡ በብስሞም ተቘጺሮም ተጻሕፉ

19 ከምቲ እግዚኣብሄር ንሙሴ ዝኣዘዞ፡ ኣብ በረኻ ሲና ቘጸሮም

20 ወለዶ ደቂ ሮቤል በዅሪ እስራኤልበብዓሌቶምበብማይ ቤት ኣቦታቶምነንርእሲ በብስሞም እተቘጽሩ፡ ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊናብ ውግእ ዚወጹ ዅሎም ተባዕትዮ

21 እቶም ካብ ነገድ ሮቤል እተቘጽሩ ኣርብዓን ሹድሽተን ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ኰኑ።

22 ወለዶ ደቂ ስምኦን በብዓሌቶም፡ በብማይ ቤት ኣቦታቶምነንርእሲበብስሞም እተቘጽሩ፡ ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊ ናብ ውግእ ዚወጹ ዅሎም ተባዕትዮ

23 እቶም ካብ ነገድ ስምኦን እተቘጽሩሓምሳን ትሽዓተን ሽሕን ሰለስተ ሚእትን ኰኑ።

24 ወለዶ ደቂ ጋድ በብዓሌቶምበብማይ ቤት ኣቦታቶምበብስሞም እተቘጽሩ፡ ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊ ናብ ውግእ ዚወጹ ዅሎም፡

25 እቶም ካብ ነገድ ጋድ እተቘጽሩኣርብዓን ሓሙሽተን ሽሕን ሹድሽተ ሚእትን ሓምሳን ኰኑ።

26 ወለዶ ደቂ ይሁዳ በብዓሌቶምበብማይ ቤት ኣቦታቶምበብስሞም እተቘጽሩ፡ ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊ ናብ ውግእ ዚወጹ ዅሎም፡

27 እቶም ካብ ነገድ ይሁዳ እተቘጽሩስብዓን ኣርባዕተን ሽሕን ሽዱሽተ ሚእትን ኰኑ።

28 ወለዶ ደቂ ይሳኮር በብዓሌቶምበብማይ ቤት ኣቦታቶምበብስሞም እተቘጽሩ፡ ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊ ናብ ውግእ ዚወጹ ኵሎም፡

29 እቶም ካብ ነገድ ይሳኮር እተቔጽሩሓምሳን ኣርባዕተን ሽሕን ኣርባዕተ ሚእትን ኰኑ።

30 ወሎዶ ደቂ ዛብሎን በብዓሌቶምበብ ማይ ቤት ኣቦታቶምበብስሞን እተቘጽሩ፡ ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊ ናብ ውግእ ዚወጹ ዅሎም፡

31 እቶም ካብ ነገድ ዛብሎን እተቘጽሩሓምሳን ሾብዓተን ሽሕን ኣርባዕተ ሚእትን ኰኑ።

32 ደቂ ዮሴፍ፡ ወለዶ ደቂ ኤፍሬም በብዓሌቶምበብማይ ቤት ኣቦታቶምበብስሞም እተቘጽሩ፡ ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊ ናብ ውግእ ዚወጹ ዅሎም፡

33 እቶም ካብ ነገድ ኤፍሬም እተቘጽሩኣርብዓ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ኰኑ።

34 ወለዶ ደቂ ምናሴ በብዓሌቶምበብማይ ቤት ኣቦታቶምበብስሞም እተቘጽሩ፡ ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊ ናብ ውግእ ዚወጹ ዅሎም፡

35 እቶም ካብ ነገድ ምናሴ እተቘጽሩሰላሳን ክልተን ሽሕን ክልተ ሚእትን ኰኑ።

36 ወለዶ ደቂ ብንያም በብዓሌቶምበብማይ ቤት ኣቦታቶምበብስሞም እተቘጽሩ፡ ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊ ናብ ውግእ ዚወጹ ዅሎም።

37 እቶም ካብ ነገድ ብንያም እተቘጽሩሰላሳን ሓሙሽተን ሽሕን ኣርባዕተ ሚእትን ኰኑ።

38 ወለዶ ደቂ ዳን በብዓሌቶምበብማይ ቤት ኣቦታቶምበብስሞም እተቘጽሩ፡ ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊ ናብ ውግእ ዚወጹ ዅሎም፡

39 እቶም ካብ ነገድ ዳን እተቘጽሩስሳን ክልተን ሽሕን ሾብዓተ ሚእትን ኰኑ።

40 ወለዶ ደቂ ኣሴር በብዓሌቶምበብማይ ቤት ኣቦታቶምበብስሞም እተቘጽሩ፡ ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊ ናብ ውግእ ዚወጹ ዅሎም፡

41 እቶም ካብ ነገድ ኣሴር እተቘጽሩኣርብዓን ሓደን ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ኰኑ።

42 ወለዶ ደቂ ንፍታሌም በብዓሌቶምበብማይ ቤት ኣቦታቶምበብስሞም እተቘጽሩ፡ ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊ ናብ ውግእ ዚወጹ ዅሎም፡

43 እቶም ካብ ነገድ ንፍታሌም እተቘጽሩሓምሳን ሰለስተን ሽሕን ኣርባዕተ ሚእትን ኰኑ።

44 እቶም እተቘጽሩሙሴን ኣሮንን እቶም ዓሰርተው ክልተ ሰባት መሳፍንቲ እስራኤልን ዝቘጸርዎም እዚኣቶም እዮም፡ ንሳቶም ሓሓደ ነናይ ማይ ቤት ኣቦታቱ እዮም።

45 እሞ ካብ ደቂ እስራኤል በብማይ ቤት ኣቦታቶም እተቘጽሩ ዝዀኑ ዅሎም፡ ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊ ኣብ እስራኤል ናብ ውግእ ዚወጹ ዅሎም፡

46 እቶም እተቘጽሩ ዅሎም ሹድሽተ ሚእትን ሰለስተን ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ሓምሳን ኰኑ።

47 ሌዋውያን ግና ብነገድ ኣቦታቶም ምሳታቶም ኣይተቘጽሩን

48 እግዚኣብሄር ንሙሴ ኸምዚ ኢሉ ተዛሪብዎ ነበረ እሞ፡

49 ንነገድ ሌዊ ጥራይ ኣይትቚጸሮምቊጽሮም ድማ ምስቶም ደቂ እስራኤል ኣይትጸብጽቦ

50 ንሌዋውያን ግና ንስኻ ኣብ ልዕሊ ማሕደር ምስክርን ኣብ ልዕሊ ዅሉ ኣቓሑኡን ኣብ ልዕሊ ናቱ ዘበለ ዅሉን ኣመዝዞም። ንሳቶም ነቲ ማሕደርን ንዅሉ ኣቓሑኡን ይጹሩ። ንእኡ ኸኣ ንሳቶም የገልግሉ፡ ኣብ ዙርያ እቲ ማሕደር ድማ ይስፈሩ።

51 እቲ ማሕደር ምስ ዚነቅልሌዋውያን የውርድዎ። እቲ ማሕደር ምስ ዚሰፍር ከኣ፡ ሌዋውያን ይትከልዎጓና እንተ ቐረቦ ድማ፡ ይሙት

52 እቶም ደቂ እስራኤል ከኣ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሰሰፈሩነፍሲ ወከፍ ድማ ኣብ ሰሰንደቕ ዕላማኡ መምስ ሰራዊቶም ይስፈሩ

53 ሌዋውያን ግና ናብ ኣኼባ ደቂ እስራኤል ቊጥዓ ምእንቲ ኸይከውንሲ፡ ኣብ ዙርያ ማሕደር ምስክር ይስፈሩ። ሌዋውያን ከኣ ነቲ ማሕደር ምስክር ይሐልውዎ

54 ደቂ እስራኤልን ድማ ከምኡ ገበሩ፡ ከምቲ እግዚኣብሄር ንሙሴ ዝአዘዞ ዅሉ ገበሩ